Totalentreprenad Stockholm

Totalentreprenad i Stockholm

Ekobad Stockholm AB  är en pålitlig byggfirma i Stockholm som lyssnar till dina önskemål som kund för att kunna ge dig just de resultat som du önskar. 

Vi är ett väletablerat byggföretag i Stockholm som hjälper dig som kund med det mesta inom byggbranschen. 

Vi på Ekobad Stockholm AB har expertis inom VVS, el, renovering samt snickeri vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder ett genomgående och väl utfört arbete samt ge råd och hjälp med samtliga delar vid både större och mindre renoveringar. 

Ekobad Stockholm AB är stolta över att kunna hjälpa våra kunder att förverkliga deras mål och drömmar genom en god kommunikation, planering samt verkställande. Våra kunders önskan kommer alltid i första hand, och vi har som mål att våra kunder alltid blir nöjda och deras drömmar förverkligas. Vi lyssnar alltid till våra kunders behov och genom en kontinuerlig dialog ser vi till att tillfredsställa deras behov, vilket bidrar till fler nöjda kunder vilket är det viktigaste för oss.

Vi utför alla typer av arbeten inom snickeri,  renovering, el samt VVS, där vi utför allt ifrån installation av vattenpumpar, montering av fönster till totalrenoveringar av ditt nya hem.

Vad är totalentreprenad?

På Ekobad Stockholm Ab erbjuder vi även totalentreprenad vilket innebär att du som kund anlitar oss som byggfirma,  och vi signerar ett avtal som innebär att det är vi som byggfirma som bär ansvaret för alla beståndsdelar utav arbetet, och ansvarar för hela projekteringen av renoveringen och dess olika beståndsdelar. 

Vid totalentreprenad har du som kund endast en avtalspart, som du vänder dig till för alla problem som kan uppstå vid en renovering, även om ansvaret utav felet ligger hos en underentreprenör som totalentreprenören anlitat är det upp till totalentreprenören att ansvara för att lösa problemet.

Fördelar med totalentreprenad

Totalentreprenad kan ofta ge en tryggare kostnadsbild, speciellt när det gäller mer omfattande byggen, då priset ibland kan se ut att vara lägre i en så kallad delad entreprenad då de inte inkluderar kostnader förenat med samordnings och arbetsmiljöansvare. Priset för delad entreprenad kan till början se ut som det mer ekonomiska alternativet, men mer ansvar och tid läggs på dina axlar att leda byggprojekt, upphandla och sköta samordningen mellan olika partner vilket kan innebära att du inte kan sköta ditt vanliga jobb. 

Delad entreprenad innebär att du som kan ingår i olika avtal med flera olika partners och byggföretag, till exempel en som utför VVS, en annan för elarbeten, och en tredje för ventilation, vilket betyder att det är du som ansvarar för projekteringen. 

Vad en projektering innebär kan variera, beroende på byggets omfattning. En projektering omfattar bygghandlingar, konstruktions- och andra ritningar. Ansvaret av arbetsmiljön kommer även läggas på dig. 

Reglerna gällande arbetsmiljön på en byggarbetsplats är omfattande, och skulle en olycka inträffa, och arbetsmiljön inte skötts korrekt, kan du råka ut för dyra sanktionsavgifter eller böter.

Totalentreprenad

Välj Ekobad totalentreprenad i Stockholm

Totalentreprenad är alltid att föredra, oavsett om du ska renovera ett köks eller badrum eller bygga ett nytt hus då du kan undvika dyra merkostnader, om en hantverkare inte dyker upp på utsatt dag och en annan inte kan påbörja sitt arbete tillföljd utav detta, och kan fakturera dig för förseningen i arbetet.

För att minska risken i ditt kommande byggprojekt är total entreprenad alltid att föreslå då det minimerar risken vid ditt kommande byggprojekt.